Trust Me ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست

که همچنان که تو را میبوسند

در ذهن خود طناب دار تو را میبافند . . .

بگذار کسی نداند که چگونه من به جایِ نوازش شدن، بوسیده شدن، گزیده شده‌ام!

آری گزیده شده ام …

Advertisements
این نوشته در خستگیها ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.